top of page

Eugen Podkin
Bissingzeile 5
10784 Berlin

E-Mail: 622683@gmail.com

Haftung für Inhalte dieser Website

Wir entwickeln die Inhalte dieser Website ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen.  Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Website übernehmen, speziell für jene, die seitens Dritter bereitgestellt wurden. Als Informationsgeber sind wir nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Unsere Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle unserer Nichtverantwortlichkeit davon unberührt.

Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Videos sind von uns mit größter Sorgfalt erstellt worden. Alle Informationen zu den jeweiligen Unternehmen, den digitalen Assets und der Nutzen daraus, sind Informationen, die wir auf den jeweiligen Websites der einzelnen Unternehmen, oder aus der aktuellen Präsentation von Safir Global oder den originalen Webinaren von Safir Global, entnommen haben. Daher können wir keine Garantie für die Aktualität und Richtigkeit eine Garantie vergeben oder Haftung übernehmen.

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns umgehend zu kontaktieren, damit wir die rechtswidrigen Inhalte entfernen können. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

 

Haftung für Links auf dieser Website

Unsere Website enthält Links zu anderen Websites für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Haftung für verlinkte Websites besteht für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden. Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitte wir Sie uns zu kontaktieren. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

 

Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Bitte fragen Sie uns bevor Sie die Inhalte dieser Website verbreiten, vervielfältigen oder verwerten wie zum Beispiel auf anderen Websites erneut veröffentlichen. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen. Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.

 

Bildernachweis

Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.

 

РУССКИЙ

Ответственность за содержание данного сайта

Мы постоянно развиваем содержание этого сайта и стараемся предоставлять точную и актуальную информацию.  К сожалению, мы не можем взять на себя ответственность за точность всего содержимого этого сайта, особенно предоставленного третьими лицами. Как поставщик информации, мы не обязаны следить за передаваемой или хранимой ими информацией или расследовать обстоятельства, указывающие на незаконную деятельность. Наши обязательства по удалению информации или блокированию использования информации в соответствии с общим законодательством по судебным или официальным распоряжениям остаются в силе, даже в случае нашей безответственности.

Видеоролики, представленные на этой странице, были созданы нами с особой тщательностью. Вся информация о соответствующих компаниях, цифровых активах и их преимуществах является информацией, взятой нами с соответствующих веб-сайтов отдельных компаний, либо из текущей презентации Safir Global или оригинальных вебинаров Safir Global. Поэтому мы не можем дать никаких гарантий и не несем никакой ответственности за своевременность и точность.

Если вы заметили проблемное или незаконное содержание, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, чтобы мы могли удалить незаконное содержание. Контактные данные вы найдете в оттиске.

 

Ответственность за ссылки на этом сайте

Наш сайт содержит ссылки на другие сайты, за содержание которых мы не несем ответственности. Мы не несем ответственности за связанные сайты, поскольку мы не знали и не знаем о какой-либо незаконной деятельности, не замечали такой незаконной деятельности и немедленно удалили бы ссылки, если бы нам стало известно о какой-либо незаконной деятельности. Если вы заметили незаконные ссылки на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами. Контактные данные вы найдете в оттиске.

 

Уведомление об авторском праве

Все содержимое этого сайта (картинки, фотографии, тексты, видео) является объектом авторского права. Прежде чем распространять, воспроизводить или использовать содержание этого сайта, например, перепечатывать его на других сайтах, проконсультируйтесь с нами. При необходимости мы будем юридически преследовать несанкционированное использование части содержимого нашего сайта. Если вы обнаружили на этом сайте содержание, нарушающее авторские права, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Изображения, фотографии и графика на этом сайте защищены авторским правом.

 

MAGYAR

Felelősség a weboldal tartalmáért

Folyamatosan fejlesztjük a weboldal tartalmát, és arra törekszünk, hogy helyes és naprakész információkat nyújtsunk.  Sajnos nem vállalunk felelősséget a weboldal összes tartalmának helyességéért, különösen a harmadik felek által biztosított tartalomért. Információszolgáltatóként nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni az Ön által továbbított vagy tárolt információkat, vagy kivizsgálni az illegális tevékenységre utaló körülményeket. Az információk eltávolítására vagy az információk felhasználásának blokkolására vonatkozó kötelezettségeink az általános törvények szerint bírósági vagy hivatalos végzések miatt még akkor sem maradnak változatlanok, ha nem vállalunk felelősséget.

Az ezen az oldalon található videókat a legnagyobb gondossággal készítettük. Az adott vállalatokra, a digitális eszközökre és azok előnyeire vonatkozó minden információ olyan információ, amelyet az egyes vállalatok megfelelő webhelyeiről, vagy a Safir Global aktuális bemutatásából vagy a Safir Global eredeti webináriumaiból vettünk. Ezért nem tudjuk garantálni a garancia aktualitását és helyességét, és nem vállalunk felelősséget.

Ha problémás vagy illegális tartalmat észlel, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk, hogy eltávolíthassuk az illegális tartalmat. Az elérhetőségeket az impresszumban találja. 

 

Felelősség az ezen a weboldalon található linkekért

Weboldalunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Nem vállalunk felelősséget a linkelt weboldalakért, mivel nem volt és nincs tudomásunk illegális tevékenységekről, eddig nem vettünk észre ilyen törvénytelenségeket, és azonnal eltávolítjuk a linkeket, ha bármilyen törvénytelenségről szerezünk tudomást. Ha illegális linkeket észlel a weboldalunkon, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Az elérhetőségeket az impresszumban találja.

 

Szerzői jog

A weboldal minden tartalma (képek, fényképek, szövegek, videók) szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük, kérdezzen tőlünk, mielőtt terjesztené, sokszorosítaná vagy hasznosítaná a weboldal tartalmát, például más webhelyeken. Szükség esetén büntetőeljárást indítunk a webhelyünk tartalmának egyes részeinek jogosulatlan felhasználása ellen. Ha olyan tartalmat talál ezen a weboldalon, amely sérti a szerzői jogokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 

 

Képek forrása

Az ezen a weboldalon található képek, fényképek és grafikák szerzői jogi védelem alatt állnak.

bottom of page